fredag 15 februari 2008

Psykologi och ekonomi

I dagens nummer av Science finns en intressant och kort artikel av Levitt och List med titeln "Homo economicus evolves". De påpekar att psykologisk forskning visat på många viktiga resultat där mänskliga beslutsfattare avviker från gängse ekonomiska teorier. Det är emellertid oklart om dessa resultat håller i studier utanför det psykologiska laboratoriet - därför behövs mera forskning som tar reda på hur det är med med möjligheten att generalisera. De pekar också på behovet av teoretiutveckling. Det är en nyanserad och välformulerad översikt som understryker hur viktigt det är att inkorporera empirisk psykologisk forskning i ekonomisk teori och tillämpning.

Inga kommentarer: