torsdag 21 februari 2008

Evidensbasering inom management

Det finns tusentals idéer om management och det verkar komma minst en bok om dagen som förklarar att nu har man uppfunnit hjulet igen. Suget efter sådan litteratur visar att företagen upplever att de borde kunna göra bättre ifrån sig. Men det förhållandet att det ständigt kommer nya friska idéer tyder på att de gamla inte levde upp till förhoppningarna. Varför inte? Skälet är detsamma som i den klassiska medicinen eller inom psykoterapi. Man har inte förrän sent insett att principer för praktiskt handlande måste grundas på systematisk och vetenskaplig kunskap, på systematiska utvärderingar och inte på spekulativa teorier, osystematisk erfarenhet eller överdriven tilltro till experters intuition.
Läs mera i:

Pfeffer, J., & Sutton, R. I. (2006). Evidence-based management. Harvard Business Review, 84(1), 62-74.
Pfeffer, J., & Sutton, R. I. (2006). Hard facts, dangerous half-truths, and total nonsense: profiting from evidence-based management. Boston MA: Harvard Business School Press.

Inga kommentarer: